1. Kalkınmanın Finansmanı
 2. Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar
 3. İşgücü Piyasalarında Yeşil Dönüşüm
 4. Dijitalleşme ve Vergileme
 5. Sağlık Sisteminde İlaç
 6. Ana Metal Sanayii
 7. Kimya Sanayii
 8. Makine Sanayii
 9. Elektrikli Teçhizat
 10. Otomotiv Sanayii
 11. Elektronik Sanayii
 12. Tekstil-Deri-Hazır Giyim
 13. Enerji Teknolojileri
 14. Uzay Araştırmaları
 15. Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim
 16. Karayolu Trafik Güvenliği
 17. Kamu-Özel İşbirliğinde Yenilikçi Finansman Alternatifleri
 18. e-Devlet Hizmetlerinin Geliştirilmesi
 19. Dijital Gelişmelerin Sosyoekonomik Etkileri
 20. Gümrük Hizmetlerinin Geliştirilmesi
 21. Yayıncılık
 22. Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması
 23. Bağımlılıkla Mücadele
 24. İş Sağlığı ve Güvenliği
 25. Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi
 26. Çok Taraflı İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Ülkemizin Öncelikleri
 27. Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları