Yayıncılık Çalışma Grubu kapsamında yayıncılık altyapısının geliştirilmesi ve kaliteli yerli içerik üretimi ve ihracatı yoluyla sektörün ekonomiye katkısının artırılması konularında küresel eğilimlerin ve Türkiye’deki mevcut durumun analizi ile sorun, ihtiyaç ve çözüm önerilerinin tespiti yapılarak 12. Kalkınma Planı dönemine yönelik politika ve stratejiler belirlenecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Işıl IRMAK

TELEFON

0312 294 62 71