12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan “Dış Ticarette Yeni Yaklaşımlar” çalışma grubunda dış ticarette küresel eğilimlerin dış ticaretimize olan yansımaları, muhtemel riskler ile fırsatlar değerlendirilerek küresel ihracatta ülkemizin payının artırılması ve ithalatta dış bağımlılığın azaltılmasına yönelik politikalar ortaya konulacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ertan APAYDIN (S) *
Vildan BARAN
Hasan Çağdaş KARAKAŞ
Döne ÖZDAMARLAR

TELEFON

0312 294 60 46
0312 294 60 73
0312 294 60 17

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.