12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Uzay Araştırmaları Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında uzay faaliyetlerine ilişkin mevcut durumu, potansiyeli ve küresel rekabet durumu ele alınarak stratejik ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretilebilmesine yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Melike Nur DALER (S) *
Serdar ÇATAKÇI

TELEFON

0312 294 63 36
0312 294 63 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.