Dijitalleşme ve Vergileme konusunun ulusal ve küresel çapta ele alınacağı bir düzlemde, 12. Kalkınma Planı sürecinde dijitalleşmeden kaynaklanan vergi sorunlarına yönelik uzlaşmaya dayalı bir çözüme ve Türkiye’nin konuya yaklaşımının şekillendirilmesine katkı sağlayacak politika önerileri oluşturulacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Mahir Mustafa DEMİR

TELEFON

0312 294 61 51