12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek Ana Metal Çalışma Grubu çalışmalarıyla ana metal sektörünün Dünya’da ve Türkiye’de veriye dayalı mevcut durum analizi yapılarak gelişme eğilimlerinin ortaya konması, uluslararası piyasalarda rekabetçi konumunun güçlendirilmesi, üretim, ihracat ve yüksek katma değerli ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik temel hedef, politika ve tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Yelda KAVUKÇU (S) *
Atila BEDİR

TELEFON

0312 294 62 20
0312 294 62 18

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.