12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Tekstil-Deri-Hazır Giyim Çalışma Grubu çerçevesinde sektörlerin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenerek sektörlerin gelişimine ve küresel rekabetteki gücünün artırılmasına katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Sinem KÜÇÜK (S) *
Uğur GELİR

TELEFON

0312 294 62 13
0312 294 62 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.