12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında tütün, alkol, madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklara (teknoloji, ditijital oyun, şans oyunları, kumar vb.) ilişkin mevcut durum sosyal, hukuki, adli ve sağlık boyutlarıyla değerlendirilerek toplumun bağımlılık oluşturan risklerden korunması ile bağımlılıkla mücadelenin güçlendirilmesi için politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ela YOL (S) *
Ümran ERGENÇ PAŞALIOĞLU

TELEFON

0312 294 64 14
0312 294 64 23

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.