12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sağlık Sisteminde İlaç Çalışma Grubu çalışmalarında Türkiye’de ilaç sektörünün genel yapısı, ruhsatlandırma, fiyatlandırma, geri ödeme, Ar-Ge ve girişimcilik ile üretim gibi alanlarındaki sektör ve kamu politikalarının tartışılması, plan dönemi için politika önceliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Osman Nuri ERDEM (S) *
Yavuzhan YAMAN
Aycan YİĞİT

TELEFON

0312 294 61 10
0312 294 61 37
0312 294 61 12

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.