12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kamu Özel İşbirliğinde Yenilikçi Finansman Alternatifleri Çalışma Grubu kapsamında, mevcut finansman modellerinin değerlendirilmesi, ayrıca finansman temininde sermaye maliyetlerinin düşürülmesine ve yeni finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Mehmet UZUNKAYA (S) *
Özge YILDIZ
Melike ARDA

TELEFON

0312 294 62 51
0312 294 62 21
0312 294 62 22

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.