12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Teknik İşbirliği ve Kalkınma Yardımları Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin kalkınma yardımlarının genel durumu ve karşılaşılan sorunları ilgili paydaş katkılarıyla tartışılacak olup iyi uygulamalar, küresel eğilimler ve yeni yaklaşımlar değerlendirilerek ülkemizin kalkınma yardımlarına ilişkin politika önerileri geliştirilecektir

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Şükran ÇULHAOĞLU (S) *
Meryem GÜLYEŞİL

TELEFON

0312 294 57 26
0312 294 57 45

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.