12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde; ülkemizin üyesi olduğu, ev sahipliği yaptığı ve kaynak sağladığı örgütleri içeren çok taraflı yapının değerlendirilmesi ile bu yapıya ilişkin temel hedef ve prensiplerin belirlenmesi, yeni ortaklık yöntemlerinin öne çıkarılması, ülkemizin bu kuruluşlardaki etkinliğini artırmasına yönelik araçların ortaya konularak bu araçların geliştirilmesine ilişkin genel bir stratejinin belirlenmesi konuları ele alınacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Erhan SIRT (S) *
Süleyman TIĞCI

TELEFON

0312 294 58 10
0312 294 58 46

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.