12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Raylı Sistem Araçlarında Yerli Üretim Çalışma Grubu çerçevesinde Türkiye’de yüksek hızlı tren, elektrikli tren seti, elektrikli lokomotif, metro, hafif raylı sistem, banliyö aracı ve tramvay gibi araçların özgün tasarımlarla ve yerlilik oranı azami düzeyde olacak şekilde üretilebilmesi için politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Cansın AYDIN (S) *
Serdar ÇATAKÇI

TELEFON

0312 294 63 32
0312 294 63 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.