12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Gümrük Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında sektörde aksamaya neden olan mevcut durumlar belirlenecek, meydana gelen gelişmeler değerlendirilecek ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

İrem KARACA (S) *
Halime S. YILMAZ

TELEFON

0312 294 62 01
0312 294 62 43

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.