12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, saptanması, bildirilmesi ile ilgili süreçlerin, iş sağlığı ve güvenliği alanında göstergelerin iyileştirilmesi ile bu alanda yerli üretimin teşvik edilmesine katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Tüluğ Figen YILMAZ (S) *
Mehmet Tarık ERASLAN

TELEFON

0312 294 64 54
0312 294 64 24

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.