Kalkınmanın Finansmanı Çalışma Grubunda, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşılmasında tespit edilen yatırım açığının giderilmesine yönelik finansman olanakları, araçları ve iş birlikleri belirlenecek, kolaylaştırıcılara yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ertan APAYDIN (S) *
Burçhan SAKARYA
Melih GÖKGÖZ

TELEFON

0312 294 61 26
0312 294 61 38
0312 294 61 07

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.