12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen Karayolu Trafik Güvenliği Çalışma Grubu toplantılarında karayollarındaki kazalara neden olan durumlar belirlenerek trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların azaltılmasını ve karayolu trafik güvenliğinin azami düzeyde artırılmasını sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Serkan GÖRK (S) *
Serdar ÇATAKÇI

TELEFON

0312 294 63 05
0312 294 63 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.