12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında düzenlenen Enerji Teknolojileri Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde ülkemiz enerji sektörü politikalarının belirlenmesine destek olmak amacıyla geçmişten günümüze küresel ve ulusal ölçekte enerji teknolojilerindeki değişimlere odaklanılacak olup enerji arz güvenliğinin sağlanmasının yanında 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmek için öne çıkarılması gereken teknolojilere yönelik politikalar önerilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Emre ÇALIŞKAN (S) *
İlkgün ATIŞ

TELEFON

0312 294 63 73
0312 294 63 21

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.