12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Makine Çalışma Grubunda dünya makine sektöründe etkin olabilmemiz için gerekli perspektif ortaya konarak küresel gelişmeler çerçevesinde başta talep, yatırım, dış ticaret, tasarım ve yenilikçilik gibi alanlarda sektörün ihtiyaç duyduğu gelişme politikaları belirlenecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

İbrahim DEMİR (S) *
Sevgi YALÇIN

TELEFON

0312 294 62 69
0312 294 62 44

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.