12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Dijital Gelişmelerin Sosyoekonomik Etkileri Çalışma Grubu kapsamında; dijitalleşmenin son yüzyılın en önemli fenomenlerinden biri haline gelmesi, mevcut sistem, pratik ve gündelik uygulamalarda radikal dönüşümler yaratması, giderek daha karmaşık ve öngörülemeyen yeni kavram ve gündemler yaratması nedeniyle; hâlihazırda uygulamada ya da gündemde olan kritik dijital teknolojilerin incelenmesi, bu teknolojilerle sağlanan gelişmelerin; gündelik yaşamda, organizasyonlarda, üretim, ticaret ve finansal yapılarda yarattığı sosyal ve ekonomik dönüşümlerin ortaya konularak geleceğe yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ercan BOYAR (S) *
Sedat YAŞA

TELEFON

0312 294 65 24
0312 294 65 52

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.