12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kimya Sanayii Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde kimya sektöründe mevcut durum ile sorun ve gelişme alanları belirlenerek sektörde yüksek katma değerli, sürdürülebilir üretim ve ihracat kabiliyetini artıracak, büyük ölçekli ve koordineli yatırımların yapılmasını teşvik edecek, küresel pazardaki rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Özge CEBECİ KARAKAYA (S) *
Levent ŞARLAK

TELEFON

0312 294 62 33
0312 294 62 11

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.