12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Mesleki Eğitimde Niteliğin Artırılması Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde, mesleki ve teknik eğitimin sürdürülebilir büyüme anlayışına hizmet edecek şekilde kalitesinin artırılarak, mesleki eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Alper YATMAZ (S) *
Elif DEMİREZEN CANCI

TELEFON

0312 294 65 08
0312 294 65 58

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.