12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Engelli Hizmetlerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu kapsamında tespit edilen beş ana konu olan eğitim, erişilebilirlik, sağlık, istihdam ve engelli hakları kapsamında sunulan hizmetlerin etkinliğini artıracak politika önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Melda MELLEŞ (S) *
Meryem DİNÇ

TELEFON

0312 294 64 40
0312 294 64 19

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.