12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen İşgücü Piyasalarında Yeşil Dönüşüm Çalışma Grubunda yeşil dönüşümün işgücü politikaları üzerindeki etkilerinin ilgili sektörleri ve diğer ülke örneklerini de dikkate alarak bütüncül olarak analiz edilmesi ve işgücünün nicelik ve nitelik olarak yeşil dönüşüme uyumunu artıracak politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ali SABUNCU (S) *
Serdar POLAT
Adile Gülin ÖZSAN
Hasan KAYA
Mustafa Furkan ÇAL

TELEFON

0312 294 60 06
0312 294 60 03
0312 294 60 07
0312 294 60 72
0312 294 60 08

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.