Elektronik Sanayii Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında ülkemizde Elektronik Sanayiniin mevcut durumu ve olası gelişme alanları kapsamlı bir şekilde ele alınarak Plan dönemi için vizyon, hedef ve politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Zeynep ÖZDEMİR (S) *
Uğur GELİR

TELEFON

0312 294 62 60
0312 294 62 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.