e-Devlet alanında Türkiye ve dünyadaki uygulamaların mevcut durumu ortaya konarak e-devletin önümüzdeki dönemde takip etmesi beklenen seyre dair senaryolar belirlenecek; bu senaryolar dahilinde ülkemizde ihtiyaç duyulabilecek kurumsal yapılanma, insan kaynağı, mevzuat, teknik altyapı, finansman, vb. alanlardaki gereksinimler çerçevesinde orta ve uzun vadeli politika, tedbir ve hedefler belirlenecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Hakan YERLİKAYA (S) *
Nevzat Murat İNCE

TELEFON

0312 294 65 23
0312 294 65 22

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.