12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Elektrikli Teçhizat Çalışma Grubu çalışmalarında elektrikli teçhizat sektöründe rekabetçi ve verimli yerli üretim altyapısının geliştirilerek küresel pazardaki rekabet gücümüzün artırılması ve değer zincirinde ülkemizin daha üst konuma taşınması için politika ve tedbir önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Hasibe IŞIKLI (S) *
Yunus Emre ÇOLAK

TELEFON

0312 294 62 12
0312 294 62 45

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.