12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek Otomotiv Sanayii Çalışma Grubu çalışmalarıyla otomotiv sanayiinin küresel pazardaki konumunu koruması ve geliştirmesi, teknolojik değişimleri içselleştirmesi, araç üreticileri ve tedarik sanayicileri itibarıyla bir bütün olarak üretim kapasitesini ürün ve teknoloji geliştirme yönüyle daha da güçlendirmesine yönelik temel hedef, politika ve tedbirlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Atila BEDİR (S) *
Yelda KAVUKÇU

TELEFON

0312 294 62 18
0312 294 62 20

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.