On İkinci Kalkınma Planı için Vatandaş Anketi

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlık çalışmaları sürdürülen On İkinci Kalkınma Planı çerçevesinde ilgili politika adımlarının belirlenmesine yönelik özel ihtisas komisyonları, çalışma grupları gibi teknik toplantılara ilave olarak vatandaşlarımıza yönelik bir anket uygulanarak katılımcılığın geniş olarak sağlanması amaçlanmaktadır.

2024-2028 yıllarını kapsayacak 5 yıllık döneme ilişkin ülkemizin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak olan On İkinci Kalkınma Planı, 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanmakta olup, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren bütüncül bir yol haritası niteliğindedir.

Vatandaşlarımız, 12-29 Eylül 2023 tarihleri arasında ankete katılım sağlayabileceklerdir. Anketin ilk bölümünde, Kalkınma Planı’nın temel konu başlıkları ve bu başlıklara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihinde bulunulabilecek, açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise vatandaşlarımız yeni ve özgün fikirlerini ifade edebileceklerdir.

Anket kapsamında vatandaşlarımızdan gelecek öneriler ile ülkemizin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanlara yönelik politika tercihleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek olup, bu bağlamda yapılacak öneriler, ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğiyle politika geliştirilmesi sürecinde önemli katkı sunacaktır.

Plan hazırlıklarına yönelik ilave bilgilere https://onikinciplan.sbb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

29 Eylül 2023 tarihi itibari ile ankete katılım süresi tamamlanmıştır.