ON İKİNCİ KALKINMA PLANI

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir yol haritasıdır.

On İkinci Kalkınma Planı

ON İKİNCİ KALKINMA PLANI

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir yol haritasıdır.

On İkinci Kalkınma Planı

ON İKİNCİ KALKINMA PLANI

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir yol haritasıdır.

On İkinci Kalkınma Planı

Özel İhtisas Komisyonları Listesi

Özel İhtisas Komisyonu, katılımcı planlama anlayışının gereği olarak Plan hazırlıklarına geniş bir katılım sağlanmasına imkân sunan; kamu kesimi, özel sektör, STK ve akademiden alanında uzman kişilerin özellikle kurumsal katılımlarının sağlandığı komisyondur.

Çalışma Grupları Listesi

Çalışma Grubu, temsil ve geniş katılıma göre uzmanlığın ön planda olduğu, kurumsal katılımdan ziyade katılımcıların ağırlıkla konunun uzmanları arasından ismen belirlendiği gruptur.

Ülkemiz Kalkınma Planı Yaklaşımı ve Mevzuatı

1961 Anayasası ile iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek için kalkınma planlarının hazırlanması hükme bağlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 30 Eylül 1960 tarihinde Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.

Haberler / Duyurular

On İkinci Kalkınma Planı
©Tüm Hakları Saklıdır - On İkinci Kalkınma Planı