Yükseköğretimin mevcut durumuna yönelik küresel gelişmelerle uyumlu, tüm paydaşların talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek öneriler geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Uğur AVŞAR (S) *
Hilal LİMAN
Gül Sena GÜRBÜZ
Merve Hazal DEMİR

TELEFON

0312 294 65 47
0312 294 65 66
0312 294 64 71
0312 294 65 06

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.