12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında düzenlenen “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlar” Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında, yoksulluğun tarifi ve yoksulluk sorununu doğuran sebeplerin disipliner ve sektörel analizi, yoksulluğun azaltılmasına yönelik mücadele stratejilerinin ve yürütülmekte olan sosyal yardımların etkinlik ve sürdürülebilirliklerine dair politika önerileri, Türkiye ve Dünya’daki gidişat ve örnek uygulamalar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Hakan YAZICI (S) *
Melda MELLEŞ

TELEFON

0312 294 64 61
0312 294 64 40

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.