12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında yerel yönetimlerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı ve mali sürdürülebilirliğini sağlamış bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Osman ALTINTAŞ (S) *
Selcen ALTINSOY

TELEFON

0312 294 65 63
0312 294 65 20

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.