Kamu yatırımlarının planlanmasından, uygulama ile izleme ve değerlendirme aşamalarına kadar olan tüm süreci bütünsel bir şekilde kapsayan, kurumlar arası koordinasyonu geliştiren ve bu çerçevede kurumsal kapasitenin artırılmasına katkıda bulunan bir kamu yatırım yönetimi yaklaşımı geliştirilmesine ilişkin politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Leyla AKTAN (S) *
Özlem ŞAHİN
Seda DALMAZ
Rukiye SEVİNÇ

TELEFON

0312 294 66 69
0312 294 66 34
0312 294 66 24
0312 294 66 06

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.