12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Turizm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında turizmde yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik politika önerileri geliştirilecek, sektörün koruma-kullanma dengesi içerisinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sunmasını sağlayacak yol haritası ortaya konacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Aslı Taşmaz DADAKOĞLU (S) *
Özlem AŞIK

TELEFON

0312 294 62 05
0312 294 62 55

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.