12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında; ülkemizin ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden birine dönüştürmek amacıyla yenilikçi yaklaşımları görmek, değişen ve dönüşen dünyada ticaret hizmetlerine ilişkin yeni anlayışları değerlendirmek, mevcut sorunları ortaya koymak ve çözüm üretmek üzere, katılımcıların görüşleri toplantılarda tartışılarak öneriler oluşturulacaktır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Bedia AKBAŞ

TELEFON

0312 294 62 48