12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenecek Tarımda Toprak ve Su Kaynaklarının Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, toprak ve su kaynaklarında sorumluluğu bulunan kuruluşlar arasında etkin koordinasyonun sağlanması ve iklim değişikliğinin toprak ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hususlarında politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Gökmen DEDEMEN (S) *
Hakan GÜNLÜ

TELEFON

0312 294 63 17
0312 294 63 12

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.