12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Tarımda Teknoloji Kullanımı Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında Türkiye’de tarım sektöründe teknoloji kullanımında mevcut durumun ve eğilimlerin tespit edilerek ülkesel düzeyde tarımsal bilgi sistemlerinin etkin olarak kullanılması ve işletmeler bazında tarım teknolojilerinin yaygınlaşması hususlarında politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Fatih AKTAŞ (S) *
Hakan GÜNLÜ
Dr. Funda BAYDU

TELEFON

0312 294 63 47
0312 294 63 12
0312 294 63 42

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.