12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Su Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde su kaynaklarının korunması ve kirliliği azaltıcı tedbirlerin alınmasına, suyun verimli kullanımının sağlanarak kayıp ve kaçağın azaltılmasına, kullanılmış suların yeniden kullanımına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Yusuf EŞİDİR (S) *
Feyza ELDENİZ
Veysel SARICI

TELEFON

0312 294 65 45
0312 294 65 17
0312 294 65 15

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.