12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin yapısı, nüfus dinamikleri ve istihdamla olan etkileşimi, mevcut sorun alanları ve sistemi olumsuz etkileyen faktörlerin tartışılması ile sistemin uzun dönemli mali sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Yavuzhan YAMAN (S) *
Gözde AÇIKGÖZ
Şaban KUZU

TELEFON

0312 294 61 37
0312 294 61 13
0312 294 61 14

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.