12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde mevcut durum ile sorun ve gelişme alanları belirlenerek söz konusu sektörlerde yüksek katma değerli üretim ve ihracat kabiliyetini artıracak, küresel pazardaki rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Özge CEBECİ KARAKAYA (S) *
Levent ŞARLAK

TELEFON

0312 294 62 33
0312 294 62 11

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.