Sağlık sistemi hizmet sunum kalitesi ve etkinliğinin küresel gelişmeler doğrultusunda artırılması, çok sektörlü ve multidisipliner bakış açısıyla koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, kanıta dayalı politikalarla mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik politika ve stratejiler geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Ayşe SOFUOĞLU (S) *
Yıldız ERKMEN
Sema YILMAZ GÜLCEMAL

TELEFON

0312 294 64 15
0312 294 64 35
0312 294 64 43

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.