12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Orman Varlıklarının Korunması ve Erozyonla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde mevcut durum ve eğilimlerin tespit edilerek küresel iklim değişikliğine bağlı orman kaynaklarının optimum kullanımı amacıyla ormanların korunması ile ormanların genişletilmesi ve geliştirilmesini sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Mustafa ŞAHİNER

TELEFON

0312 294 63 46