12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Orman Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında mevcut durum ve eğilimler tespit edilerek orman planlaması, oduna dayalı orman ürünlerinin üretimi ve pazarlanması, endüstriyel ağaçlandırmalar, ormancılık altyapısının güçlendirilmesi odun dışı ürün ve hizmetler, orman yönetim sertifikasyonu, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile sürdürülebilir ve etkin orman yönetiminin sağlanabilmesine yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Mustafa ŞAHİNER

TELEFON

0312 294 63 46