12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde oluşturulan Maden Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında sektörün uluslararası rekabetini ve üretimini olumsuz etkileyen faktörler ve diğer sektörel sorunlar, Türkiye için kritik hammaddeler, dünya genelinde sektördeki genel eğilimler, gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler ile bu gelişmelerin Türk madencilik sektörüne etkileri, oluşabilecek darboğazlar değerlendirilerek; sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde cari açığın azaltılması, madencilik sektörünün katma değerinin ve ekonomiye katkısının artırılması, hammadde arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Anıl ALTUNAY (S) *
Yağmur UCAÇELİK İÇLİ

TELEFON

0312 294 63 55
0312 294 63 44

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.