12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Lojistik Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin lojistikte uluslararası konumunun güçlendirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması ve bölgesel bir üs olmasını sağlamak üzere lojistiğin alt bileşenleriyle ilgili bir çalışma yapılması ve öncelikli müdahale alanlarının belirlenmesine katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Eren TOKER (S) *
Serdar ÇATAKÇI

TELEFON

0312 294 63 71
0312 294 63 03

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.