12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Konut Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde konut piyasaları incelenerek Türkiye’nin sürdürülebilir konut ve kentsel gelişimine katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Burcu TEK TUZCU (S) *
Feyza ELDENİZ

TELEFON

0312 294 65 18
0312 294 65 17

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.