12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla kırsalda yoksullukla mücadele, kırsala götürülen eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetleri ile kırsalda tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin iyileştirilerek yaşam kalitesinin artırtılması ve nüfusun kırsalda tutundurulmasını sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Zeynep DERVİŞ

TELEFON

0312 294 65 12