12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Kentsel Yaşam Kalitesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında, ülkemizde yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturulması amacıyla, mekânsal planlama sisteminin etkinleştirilmesi, sürdürülebilir, yeşil ve dayanıklı şehirlerin inşası ve kentsel hizmetlerin geliştirilmesi yönünde politika önerileri geliştirilecektir.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Füsun ATİK BOYAR (S) *
Zeynep GELİCİ

TELEFON

0312 294 65 11
0312 294 65 33

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.