12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Katı Atık Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde döngüsel ekonomi yaklaşımı esas alınarak atıkların oluşumundan bertarafına kadar olan süreçlerde yaşanan sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ

Osman ALTINTAŞ (S) *
Selcen ALTINSOY

TELEFON

0312 294 65 63
0312 294 65 20

* Birden fazla koordinatörün olduğu durumlarda ana sorumlu koordinatör “S” harfiyle belirtilmiştir.